Forum Discussion

lbbodis's avatar
lbbodis
Occasional Contributor
2 years ago

WEB-es tesztelés

Hallo,

Meglévő asztali applikáció tesztelésre alkalmas rendszerünket szeretnénk WEB-es alkalmazások tesztelésére is használni.

Szükségünk lenne két hetes teszt időtartamra a WEB-es modulra, hogy meg tudjuk vizsgálni, hogyan lehet meglévő tesztjeinkhez illeszteni a a WEB-es modult, és hogyan tud együtt dolgozni meglévő tesztjeinkkel.

Kérünk egy árajánlatot

- a WEB-es bővítésre,

- illetve egy WEB-es + Mobilos bővítésre.

Az árat kérem úgy határozzák meg, 2023. június 1-től szeretnénk korlátozás nélkül használni az új modul(oka)t és minden évben meglévő rendszerünkkel együtt szeretnénk az éves fenntartási díjat fizetni.

 

Customer ID: A61702

László BÓDIS

 

Hallo,

We want to use our existing desktop application testing system to test WEB applications as well.

We would need a two-week test period for the WEB module, so that we can examine how the WEB module can be adapted to our existing tests and how it can work together with our existing tests.

We would like a quote

- for the WEB expansion,

- or for a WEB + Mobile extension.

Please set the price so that we would like to use the new module(s) without restrictions from June 1, 2023, and we would like to pay the annual maintenance fee together with our existing system every year.

1 Reply

  • rraghvani's avatar
    rraghvani
    Champion Level 3

    It will best for you to get in contact with SmartBear sales representative with regards to your question.